Nguyên tắc kinh doanh

Nguyên tắc kinh doanh

Cũng giống như hàng triệu doanh nghiệp khác trên toàn thế giới, THANG MÁY LUXLIFT VIỆT NAM cũng có nguyên tắc kinh doanh của riêng mình.
Trong thời đại công nghệ số, thay đổi theo từng ngày như hiện nay để phát triển bền vững, chúng tôi đề ra 4 nguyên tắc kinh doanh cơ bản sau:

 Nguyên tắc kinh doanh

Nguyên tắc 1: Khách hàng là trọng tâm

 • Luôn thân thiện, cởi mở và tôn trọng ý kiến của khách hàng
 • Quan tâm, lắng nghe từng phản hồi của khách hàng
 • Cố gắng thỏa mãn tất cả nhu cầu thiết yếu của khách hàng
 • Không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm cùng chất lượng dịch vụ

Nguyên tắc 2: Nhân viên là nồng cốt

 • Mở các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên
 • Khuyến khích nhân viên đóng góp các sáng kiến
 • Tạo cơ hội thăng tiến cho từng nhân viên
 • Có chính sách thưởng và phạt rõ rằng

Nguyên tắc 3: Đối tác là nền tảng

 • Hỗ trợ tối đa cho các đối tác để cùng nhau phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống
 • Giữ gìn và xây dựng các mối liên kết với từng đối tác
 • Hợp tác trên tinh thần : Bền vững và lâu dài
 • Tôn trọng những ý kiến thúc đẩy phát triển của đối tác cùng doanh nghiệp

Nguyên tắc 4: Cộng đồng là cốt lõi

 • Xây dựng một cộng đồng công bằng và hòa hợp
 • Tuân thủ và chấp hành các hành vi đúng theo luật pháp
 • Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng : kết nối nhân viên teambuilding), tài trợ cho các chương trình từ thiện,…
 • Khuyến khích các hoạt động bảo vệ và cải thiện môi trường.

.

Nguyên tắc kinh doanh


 


Cũng giống như hàng triệu doanh nghiệp khác trên toàn thế giới, THANG MÁY LUXLIFT VIỆT NAM cũng có nguyên tắc kinh doanh của riêng mình.


Trong thời đại công nghệ số, thay đổi theo từng ngày như hiện nay để phát triển bền vững, chúng tôi đề ra 4 nguyên tắc kinh doanh cơ bản sau:


Nguyên tắc 1: Khách hàng là trọng tâm


- Luôn thân thiện, cởi mở và tôn trọng ý kiến của khách hàng


- Quan tâm, lắng nghe từng phản hồi của khách hàng


- Cố gắng thỏa mãn tất cả nhu cầu thiết yếu của khách hàng


- Không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm cùng chất lượng dịch vụ


Nguyên tắc 2: Nhân viên là nồng cốt


- Mở các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên


- Khuyến khích nhân viên đóng góp các sáng kiến


- Tạo cơ hội thăng tiến cho từng nhân viên


- Có chính sách thưởng và phạt rõ rằng


Nguyên tắc 3: Đối tác là nền tảng


- Hỗ trợ tối đa cho các đối tác để cùng nhau phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống


- Giữ gìn và xây dựng các mối liên kết với từng đối tác


- Hợp tác trên tinh thần : Bền vững và lâu dài


- Tôn trọng những ý kiến thúc đẩy phát triển của đối tác cùng doanh nghiệp


Nguyên tắc 4: Cộng đồng là cốt lõi


- Xây dựng một cộng đồng công bằng và hòa hợp


- Tuân thủ và chấp hành các hành vi đúng theo luật pháp


- Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng : kết nối nhân viên teambuilding), tài trợ cho các chương trình từ thiện,…


- Khuyến khích các hoạt động bảo vệ và cải thiện môi trường.