Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi tạo nên thành công của Luxlift Việt Nam

Chúng tôi cam kết tiêu chuẩn toàn vẹn cao nhất trong tất cả các khía cạnh doanh nghiệp của chúng tôi và chịu trách nhiệm với khách hàng và các bên liên quan.

Để xứng đáng với nguồn gốc Đức của chúng tôi bằng cách liên tục nghiên cứu và áp dụng công nghệ thang máy tiên tiến trên các sản phẩm mà không ảnh hưởng đến sự an toàn, độ tin cậy, chất lượng xây dựng và giá trị phi thường mà chúng tôi hướng tới.

 Giá trị cốt lõi tạo nên thành công của Luxlift Việt Nam

Sự hài lòng của khách hàng

Khách hàng là lý do cho sự tồn tại của chúng tôi và mục tiêu chính của chúng tôi là luôn lắng nghe và đem đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi luôn đáp lại những phản hồi để làm hài lòng quý khách bằng cách cung cấp các giải pháp và dịch vụ tốt nhất bất cứ khi nào có thể.

Trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp

Với tư cách cá nhân và doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tích cực tuân thủ tinh thần của pháp luật, các tiêu chuẩn đạo đức và chuẩn mực quốc tế. Và khuyến khích các tác động tích cực đến môi trường, người tiêu dùng, nhân viên, cộng đồng và các bên liên quan , để nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường - nơi chúng tôi thực hiện các công việc của mình.

.

Giá trị cốt lõi


Tính toàn vẹn


Chúng tôi cam kết tiêu chuẩn toàn vẹn cao nhất trong tất cả các khía cạnh doanh nghiệp của chúng tôi và chịu trách nhiệm với khách hàng và các bên liên quan.


Đổi mới


Để xứng đáng với nguồn gốc Đức của chúng tôi bằng cách liên tục nghiên cứu và áp dụng công nghệ thang máy tiên tiến trên các sản phẩm mà không ảnh hưởng đến sự an toàn, độ tin cậy, chất lượng xây dựng và giá trị phi thường mà chúng tôi hướng tới.


Sự hài lòng của khách hàng


Khách hàng là lý do cho sự tồn tại của chúng tôi và mục tiêu chính của chúng tôi là luôn lắng nghe và đem đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi luôn đáp lại những phản hồi để làm hài lòng quý khách bằng cách cung cấp các giải pháp và dịch vụ tốt nhất bất cứ khi nào có thể.


Trách nhiệm xã hội và doanh nghiệp


Với tư cách cá nhân và doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tích cực tuân thủ tinh thần của pháp luật, các tiêu chuẩn đạo đức và chuẩn mực quốc tế. Và khuyến khích các tác động tích cực đến môi trường, người tiêu dùng, nhân viên, cộng đồng và các bên liên quan , để nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường - nơi chúng tôi thực hiện các công việc của mình.